Elkeen het ‘n verantwoordelikheid teenoor hul besittings, omgewing, dade, woorde en opdragte.