Leer om respek te hê vir ander, en jouself nie as beter as ander te beskou nie.