‘n Kind wat geduldig kan wag, leer in die proses ‘n hele reeks vaardighede wat in hul volwasse lewe handig te pas kom.